'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'

GROEIEND BEWUSTZIJN
advisering, coaching, training, meditatie
SNELLE GROEI VAN HET COLLECTIEF BEWUSTZIJN
 
In 2012 is het Aquariustijdperk begonnen, tegelijkertijd met het einde van de Maya kalender. De overgang naar dit nieuwe tijdperk van ongeveer 2000 jaar is al in de zeventiende eeuw begonnen. We bevinden ons momenteel in de slotfase van deze overgang, die zich in een uitzonderlijk hoog tempo voltrekt. Het Collectief Bewustzijn, het gemiddelde bewustzijn van alle volwassen mensen op Aarde, groeit sneller dan ooit. 

Sinds maart 2020 is het Collectief bewustzijn in een groeiversnelling terecht gekomen. Daardoor ging het in juli 2020 over van de derde naar de vierde dimensie van bewustzijn. In februari 2021 bereikte het de vijfde dimensie. Als we in dit tempo doorgroeien, bereiken we de zesde dimensie al over enkele jaren. Daarmee zal de overgang naar het Aquariustijdperk voltooid zijn. Deze groei in bewustzijn zal onze wereld wezenlijk doen veranderen. Er komt een einde aan het oorlogsgeweld en de milieuvernietiging en er zullen geen religieuze conflicten meer zijn. Dan begint een nieuwe wereld van liefde.

PERSOONLIJKE GROEI EN DIMENSIE VAN BEWUSTZIJN

In de cyclus van ons huidige en vorige levens doen we tal van levenservaringen op, waardoor we een steeds beter inzicht ontwikkelen in de wereld en de mensheid. Daardoor groeit ons bewustzijn naar een steeds grotere bandbreedte van trillingfrequenties. De totale bandbreedte is onderverdeeld in dimensies van bewustzijn.

De eerste dimensie van bewustzijn heeft een bandbreedte van 0,4 tot 1,0 Hertz. Vanaf onze geboorte beginnen we allemaal ons leven in de eerste dimensie. Dit is de dimensie van het primaire denken, waarbij we geen rekening houden met de gevolgen van wat we doen.

De tweede dimensie van bewustzijn heeft een bandbreedte van 1,1 tot 4,9 Hertz. De meeste mensen ontdekken het principe van oorzaak en gevolg wanneer ze omstreeks vier jaar oud zijn. We zien echter nog niet onze eigen rol. Bij conflicten wordt de schuld steeds bij anderen gelegd.

De derde dimensie van bewustzijn heeft een bandbreedte van 5,3 tot 10,3 Hertz. De meeste mensen bereiken de derde dimensie in hun pubertijd. Dan beginnen we ook onze eigen rol te zien, leren onszelf te verbeteren, milder te oordelen en niet altijd meer anderen de schuld te geven.

De vierde dimensie van bewustzijn heeft een bandbreedte van 12,3 tot 25,1 Hertz. Daarin komen we los te staan van alle ervaring en kennis, die ons houvast boden. We voelen ons aanvankelijk hulpeloos en eenzaam. Het subtiele voelen wordt langzaam maar zeker belangrijker in ons leven.

De vijfde dimensie van bewustzijn heeft een bandbreedte van 29,6 tot 65,4 Hertz. Dit is de dimensie van de vernieuwende ideeën. De kennis komt niet meer vanuit onszelf maar van buiten, vanuit de Kosmos. Iets nieuws wordt toegevoegd aan wat we al weten.

De zesde dimensie heeft een bandbreedte van ca. 68 tot ca. 148 Hertz. Daarin worden we ons bewust van de basisvormen en van onze wereld en de samenhang in het Universum. Zo is bij voorbeeld de ‘gulden snede’ de pure vorm voor de natuur. Numerologie en Astrologie komen uit deze dimensie van bewustzijn voort, evenals de Tarot-kaarten.

De zevende dimensie heeft een bandbreedte van ca. 150 tot ca. 320 Hertz. Daarin komen we in contact met het eenheidsbewustzijn, het grenzeloze, kosmische bewustzijn. Het is de dimensie van spiritueel leiderschap. We zijn ons bewust van onze spirituele gidsen en onderhouden contact mee. 

Mensen vinden het moeilijk om de drempel naar een hogere dimensie over te gaan. Dramatische gebeurtenissen zijn daar vaak bij nodig, maar met hulp van mensen uit een hogere dimensie kan het ook lukken.


'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'