'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'

GROEIEND BEWUSTZIJN
advisering, coaching, training, meditatie

1. God is liefde. Het maakt niet uit welk beeld van God we hebben. We worden alleen beoordeeld op hoe we omgaan met onszelf, met andere mensen en met de Aarde.

2. Oorsprong en gevolg (de wet van aantrekking). Met de intenties in onze geest trekken wij de mensen en de gebeurtenissen aan in ons leven.

3. Vrije wil. Ieder mens vrij is om zelf keuzen te maken. Deze is betrekkelijk op aarde, maar in de geestelijke wereld is deze absoluut. Onze toekomst ligt niet vast. Hoe waarschijnlijk bepaalde ontwikkelingen ook kunnen zijn, we kunnen zelf door onze eigen keuze ons lot beïnvloeden. Het betekent ook dat het een heilloze weg om door middel van dwang invloed op andere mensen uit te oefenen.

4.  Actie is reactie. Als we ergens tegen ten strijde trekken, roepen we weerstand op. Kies dus niet voor de kortste weg om je doel te bereiken, maar voor de weg van de minste weerstand. Maak verbinding met medestanders door hen te inspireren met een gemeenschappelijk doel. Dit is een langere weg, maar vanwege de geringe weerstand, leidt deze sneller tot het doel.

5. Alles wat aandacht krijgt groeit. Geef dus alleen aandacht aan wat je ook werkelijk wilt laten groeien. Besteed geen aandacht aan wat je niet wilt want dan maak je dit alleen maar groter.

6. Hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt. Innerlijke en uiterlijke rijkdom ontstaat niet door het verzamelen van geld of macht. Rijkdom is een geschenk dat we krijgen door ons dienstbaar op te stellen.

7. Wie vraagt, krijgt hulp. We krijgen alleen hulp als we er om vragen. 


'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'