'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'

GROEIEND BEWUSTZIJN
advisering, coaching, training, meditatie

UNIVERSELE WETMATIGHEDEN

  1. De Universele Wet van de Goddelijke verbondenheid. We zijn allemaal een deel van God, Daarom zijn we zelf ook God. Omdat we allemaal met elkaar verbonden zijn, beïnvloeden we het geheel. Door harmonisch samen te leven intensiveren we de trilling van het Goddelijke geheel. Wanneer we disharmonisch zijn, verminderen we deze trilling van het geheel. Alles wat we denken, zeggen en doen, heeft invloed op elke andere ziel.
  2. De Wet van Oorzaak en Gevolg, ook wel de wet van karma of de wet van causaliteit genoemd. ‘Wat je zaait, zul je oogsten’ en ’Alles wat aandacht krijgt, groeit’. Het is belangrijk om alleen aandacht te besteden aan wat we willen laten gebeuren in plaats van datgene waar we bang voor zijn en aan wat we willen bestrijden.
  3. De Wet van Overeenkomst tussen de macrokosmos en de microkosmos geeft aan dat de principes of wetten van de fysieke wereld, met betrekking tot energie, licht, vibratie en beweging, hun overeenkomstige principes hebben in het universum. ‘Zo boven, zo beneden’. De astrologie is gebaseerd op deze wetmatigheid.
  4. De Wet van Aantrekking laat zien hoe de dingen, gebeurtenissen en mensen in ons leven komen. Deze aantrekking manifesteert zich op twee manieren, namelijk als aantrekking tussen dingen die gelijk aan elkaar zijn of als aantrekking tussen dingen die tegengesteld aan elkaar zijn. ‘Zo van binnen, zo van buiten’. Onze gedachten, gevoelens, woorden en acties produceren energieën die op hun beurt weer dezelfde energieën aantrekken. Negatieve energieën trekken negatieve energieën aan en positieve energieën trekken positieve energieën aan. Als je vrede en harmonie in je leven wilt, moet je dus vredig en harmonieus worden.
  5. De Wet van Vrije Wil. Ieder mens is vrij om zelf keuzes te maken. Voorafgaande aan elk leven heb je, vanuit je vrije wil, al een aantal keuzes gemaakt: je leeropgaven, je ouders. Dit werkt door in de blauwdruk van planetaire energieën, die je meekrijgt vanaf je geboorte. Tijdens je Aardse leven heb je de vrije keuze in de manier waarop je reageert op de omstandigheden waarin je terecht komt. Je kunt de impact van de gebeurtenissen verzachten, of zelfs transformeren. 
  6. De Wet van Overvloed. Je hebt in jezelf alles wat nodig is om van je aardse incarnatie een paradijs te maken als je ervoor kiest om datgene te accepteren wat je goddelijke geboorterecht is. We leven in een heelal van overvloed, hoewel de meerderheid van degenen die onze planeet bevolken, het lijkt te beschouwen als een universum van schaarste.
  7. De Wet van Actie en Reactie stelt dat elke actie een reactie oproept. Als we ergens tegen ten strijde trekken, roepen we weerstand op. Om iets te bereiken moeten we dus op zoek gaan naar de weg van de minste weerstand in plaats van naar de kortste weg.


'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'