'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'

GROEIEND BEWUSTZIJN
advisering, coaching, training, meditatie

GEBOORTEHOROSCOOP

Op basis van de datum, tijd en plaats van onze geboorte kan een geboortehoroscoop worden opgesteld. Deze geeft ons een 'blauwdruk'  voor ons leven. De Ascendant geeft aan hoe hoe we ons naar buiten toe presenteren. De stand van de Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars in de tekens toont ons onze innerlijke talenten en uitdagingen. Als planeten onder bepaalde hoeken met elkaar staan, beïnvloeden ze elkaars energie. Dat nomen we Aspecten. Elke planeet staat, behalve in en teken, ook in één van de twaalf Huizen. Deze vertegenwoordigen levensgebieden. 

MAANSKNOPEN EN LEVENSDOEL

De Maansknopen liggen op de snijlijn van het vlak van de Zonnebaan en het vlak van de Maansbaan om de aarde.  De positie van de Zuidelijke Maansknoop laat zien hoe karma vanuit je vorige leven nog doorwerkt in je huidige leven. De positie van de Noordelijke Maansknoop geeft aan in welke richting je ziel zich wil ontwikkelen.

ZWARTE LICHTEN EN LEVENSCYCLUS

De banen van de hemellichamen hebben de vorm van een ellips. De 'Zwarte Maan' is het punt in de Maanbaan dat het verst van de Aarde af ligt en 'Zwarte Zon' het verst van de Aarde verwijderde punt op de Zonnebaan. De positie van de zwarte lichten in de horoscoop hebben betekenis voor onze levenscyclus. In onze eerste levensfase, tot ongeveer 6 jaar, leven we volgens onze zielskwaliteit, aangeduid door de plaats van de Zwarte Maan. Deze wordt door onze omgeving ontkend. Omdat we hierover geen compromis willen sluiten, stappen we in onze tweede levensfase over naar het tegenovergelegen gebied in onze horoscoop. Daarin worden we wel erkend en we kunnen er allerlei levenservaringen in opdoen, totdat we rond een jaar of dertig hierop uitgekeken zijn. We komen dan in onze derde levensfase, die van de Zwarte Zon, waarin we gaan beseffen dat we deel uitmaken van een groter geheel. We staan hier in deze fase open en onbevangen tegenover. In onze vierde levensfase, vanaf 35 en 40 jaar stappen we over naar het tegenoverliggende gebied van de Zwarte Zon, waarin we meer een eigen koers gaan ontwikkelen. Tenslotte keren we, als we 50 tot 60 jaar oud zijn, terug naar het gebied van de Zwarte Maan. We leven dan weer volgens onze zielskwaliteit, die verrijkt is met onze levenservaringen.

KEERPUNTEN IN ONS LEVEN

Na onze geboorte draaien de planeten door. Wanneer ze  weer onder bepaalde hoeken staan (dezelfde hoeken als bij de aspecten in de geboortehoroscoop) met de planeetstanden in de geboortehoroscoop, krijgen we energie-impulsen, die ons uitdagen om veranderingen aan te brengen in ons leven. Dit noemen we Transits.


'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'