'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'

GROEIEND BEWUSTZIJN
advisering, coaching, training, meditatie

ASTROLOGIE

Astrologie is gebaseerd op het uitgangspunt dat er een samenhang bestaat tussen de stand van de Zon, Maan en planeten en het karakter van mensen. Dit vindt zijn oorsprong in de Universele principes ‘zo boven, zo beneden’ en ‘zo van binnen, zo van buiten’.

Het is een oeroud kennisgebied, waarschijnlijk meer dan 8.000 jaar oud, waarin veel ervaring is opgeslagen en waaruit dus veel te leren valt over de achtergronden van het gedrag van mensen.

De geboortehoroscoop wordt beschouwd als de ‘blauwdruk’ voor het leven. Daarin kan iedereen zijn talenten, uitdagingen en levensdoel herkennen. De fasen van de levenscyclus zijn er ook uit af te leiden, evenals de keerpunten in de levenskoers.

De Astrologie gaat er van uit dat het leven bedoeld is om van te leren en kent geen onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte’ karaktereigenschappen.

Recente ontdekkingen vanuit de moderne wetenschap vormen een onderbouwing voor de Astrologie. Uit onderzoekingen in de kwantummechanica is gebleken dat energie, frequentie en resonantie de basis vormt van het Universum. Alles en iedereen is met elkaar verbonden door een energieveld. Hemellichamen beïnvloeden de frequentie van de energie van dit veld en oefenen aldus invloed uit op ons persoonlijk energie-systeem

PLANETEN VERTEGENWOORDIGEN ENERGIEËN

De Zon heeft betrekking op de energie van het willen, ons diepste wezen, levensbron, scheppingskracht, ambitie, leider, zelfexpressie, zelfbewustzijn. De Maan gaat over ons voelen, emotionele veiligheid, onbewuste reactiepatronen, voeding, vruchtbaarheid, ontvankelijkheid. Mercurius beïnvloedt ons denken, logica, informatie, analyseren, contacten, uitwisselen, communicatie. Venus geeft ons de energie om te verbinden, evenwicht, kunst, liefde, erotiek, waardengevoel. Mars heeft betrekking op verbreken, seksualiteit, daadkracht, onderscheidingsvermogen, besluitvaardigheid. Jupiter gaat over expansie. Saturnus gaat over begrenzen. Uranus vertegenwoordigt het vernieuwen. Neptunus staat voor idealiseren. Pluto heeft betrekking op bewustwording.

STERRENBEELDEN GEVEN KLEUR AAN PLANETAIRE ENERGIEËN 

Ram vertegenwoordigt de eerste impuls, veroveren, overwinnen, beginnen, aanvoeren, pionieren, verkennen, oprichten, ondernemen. Stier staat voor waarderen, zekerheden zoekend, koppig, trouw, traag, kunstzinnig. Tweeling heeft betrekking op leergierig, nieuwsgierig, lezen, schrijven, uitwisselen. Kreeft heeft de ‘kleur’ van huiselijkheid, gezelligheid, geborgenheid, gereserveerdheid. Leeuw staat voor eer, trots, voorkomen, autoriteit, middelpunt, zelfbewustzijn, organisator. Maagd heeft betrekking op analyseren, onderscheiden, ontleden, ordenen, systematiseren. Weegschaal is evenwicht zoekend, harmoniserend, vredelievend, verenigend. Schorpioen vertegenwoordigt omkeren, omzetten, transformeren, omhoog halen, reorganiseren, ontmaskeren, uitdiepen. Boogschutter heeft de ‘kleur’ van sportief, openhartig, eigenwijs, overdrijvend, joviaal, gul, uitdragend. Steenbok heeft betrekking op ideale vorm, perfectie, ambitie, degelijk, plicht, orde, ernst. Waterman vertegenwoordigt vrijheid, gelijkheid, broederschap, kameraadschap, federatie, gelijkgezindheid. Vissen staat voor loslaten, opofferen, ego-loos, mystiek, naastenliefde, medelijden, invoelen.


'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'