'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'

GROEIEND BEWUSTZIJN
advisering, coaching, training, meditatie

DIMENSIES VAN BEWUSTZIJN

In de cyclus van ons huidige en vorige levens doen we tal van levenservaringen op, waardoor we een steeds beter inzicht ontwikkelen in de wereld en de mensheid. Stap voor stap groeit ons bewustzijn. Een groeiend bewustzijn drukt zich uit in hogere niveaus van liefde, wijsheid en creativiteit. We ontdekken dit door een groeiend deel van ons DNA te gebruiken. Bewustzijn is een energie die groeit in een steeds grotere bandbreedte van trillingfrequenties. De totale bandbreedte is onderverdeeld in dimensies van bewustzijn.

De eerste dimensie van bewustzijn heeft een bandbreedte van 0,4 tot 1,0 Hertz. We gebruiken nog maar 2% van ons DNA. Vanaf onze geboorte beginnen we allemaal ons leven in de eerste dimensie. We leren voor onszelf op te komen, maar houden daarbij nog geen rekening houden met de gevolgen van wat we doen. Leiderschap vanuit deze dimensie is autoritair.

De tweede dimensie van bewustzijn heeft een bandbreedte van 1,1 tot 4,9 Hertz. We gebruiken 3% van ons DNA. We leren de samenhang tussen oorzaak en gevolg. We zien echter nog niet onze eigen rol. Bij conflicten wordt de schuld steeds bij anderen gelegd. Leiderschap is manipulatief.

De derde dimensie van bewustzijn heeft een bandbreedte van 5,3 tot 10,3 Hertz. We gebruiken 4% van ons DNA. We leren onze eigen rol ook te zien. In deze dimensie beginnen we de liefde te ontdekken, maar alleen nog voor onszelf. Leiderschap wordt uitgeoefend vanuit deskundigheid.

De vierde dimensie van bewustzijn heeft een bandbreedte van 12,3 tot 25,1 Hertz. We gebruiken 6% van ons DNA. Daarin activeren we nu onze rechter hersenhelft en we komen in contact met onze intuitie. Onze liefde breidt zich nu ook uit naar onze naaste. Bij deze dimensie ontstaat verbindend leiderschap.

De vijfde dimensie van bewustzijn heeft een bandbreedte van 29,6 tot 65,4 Hertz. We gebruiken 8% van ons DNA. We beginnen nu contact te maken met onze gidsen uit de geestelijke wereld en ontvangen hier vernieuwende ideeen van. We activeren ook een veel groter deel van ons DNA. Leiderschap krijgt een dienend karakter.

De zesde dimensie heeft een bandbreedte van 68 tot 148 Hertz. We gebruiken in deze dimensie 10% van ons DNA. We worden we ons bewust van de basisvormen en van onze wereld en de samenhang in het Universum. Hier ontstaat natuurverbonden leiderschap.

De zevende dimensie heeft een bandbreedte van 150 tot 320 Hertz. We gebruiken 13% van ons DNA. We leren de eenheid ervaren in onszelf en in de Kosmos. Het is de dimensie van spiritueel leiderschap. 

De achtste dimensie heeft en bandbreedte van 322 tot 637 Hertz en we gebruiken daarin 16% van ons DNA. In deze dimensie leren we liefde en wijsheid met elkaar in balans te brengen 

De negende dimensie heeft een bandbreedte van 640 tot 1155 Hertz en we gebruiken 20% van ons DNA. Hierin maken we kennis met de wetten van het Universum en we beginnen onze vrije wil beschikbaar te stellen voor collectieve doelen. We zijn een gids voor andere mensen en groeien door anderen te helpen.

De tiende dimensie van bewustzijn heeft een bandbreedte van 1170 tot 1864 Hertz. We gebruiken 24% van ons DNA en leren geloof en wetenschap met elkaar te combineren, waardoor we onze creatieve kracht enorm toeneemt.

De elfde dimensie heeft  een bandbreedte van 1908 tot 3612 Hertz en we gebruiken 28% van ons DNA. We laten elke invloed van anderen achter ons en doorlopen nu verder ons eigen ontwikkelingspad.

De  twaalfde dimensie  heeft een bandbreedte van 3812 tot 5160 Hertz. We gebruiken 34% van ons DNA. We kunnen nu gigantische sprongen maken, waarin we compleet nieuwe vooruitzichten kunnen creeren.

Er zijn nog dertien hogere dimensies. waarin we geleidelijk in contact kunnen komen met het resterend deel van ons DNA. Dit is het domein van de wereldleraren, zoals Lao Tse, Confucius, Plato, Mozes, Krishnamurti, Jezus en Maria Magdalena. In totaal zijn er 25 dimensies van bewustzijn. 


'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'