'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'

GROEIEND BEWUSTZIJN
advisering, coaching, training, meditatie
WE LEVEN IN EEN TIJD VAN GROTE VERANDERING
 
 
SNELLE GROEI VAN HET COLLECTIEF BEWUSTZIJN
 
In 2012 is het Aquariustijdperk begonnen, tegelijkertijd met het einde van de Maya kalender. De overgang naar dit nieuwe tijdperk van ongeveer 2000 jaar is al in de zeventiende eeuw begonnen. We bevinden ons momenteel in de slotfase van deze overgang, die zich in een uitzonderlijk hoog tempo voltrekt. Het Collectief Bewustzijn, het gemiddelde bewustzijn van alle volwassen mensen op Aarde, groeit sneller dan ooit. 

Sinds maart 2020 is het Collectief bewustzijn in een groeiversnelling terecht gekomen. Daardoor ging het in juli 2020 over van de derde naar de vierde dimensie van bewustzijn. In februari 2021 bereikte het de vijfde dimensie. Als we in dit tempo doorgroeien, bereiken we de zesde dimensie al over enkele jaren. Daarmee zal de overgang naar het Aquariustijdperk voltooid zijn. Deze groei in bewustzijn zal onze wereld wezenlijk doen veranderen. Er komt een einde aan het oorlogsgeweld en de milieuvernietiging en er zullen geen religieuze conflicten meer zijn. Dan begint een nieuwe wereld van liefde.

 

HERSTEL VAN DE LEEFBAARHEID OP AARDE

Tienduizenden jaren geleden is de achteruitgang van de leefbaarheid op Aarde al begonnen. Sinds de mensen op een vaste plek gingen wonen en in hun voedsel gingen voorzien door akkerbouw en veeteelt te gaan bedrijven, kregen ze langzamerhand het idee, dat ze konden gaan heersen over de natuurlijke hulpbronnen van de Aarde. Geleidelijk begon de vitaliteit van de Aarde steeds verder af te nemen. Dit is te meten met de zogenaamde Boviswaarde voor de vitalitiet van het Aardoppervlak. In de tweede helft van de twintigste eeuw daalde de Boviswaarde in grootstedelijke gebieden tot onder de gezondheidsgrens met een Boviswaarde van 6.700. waardoor insecten stierven en mensen ziek werden. 

Vanaf  het jaar 2000 kwam er een kentering op gang, eerst tijdelijk. In het jaar 2000, en daarna nogmaals in 2007 en in 2014, is de gemiddelde Boviswaarde voor de gehele Aarde tijdelijk omhoog gegaan. Hierdoor werd voorkomen dat de we onder de gezondheidsgrens terecht zouden komen. Na een korte tijd van verbetering zette de achteruitgang echter toch weer door.

In de loop van het jaar 2020  kwam er echter opnieuw een kentering die zich deze keer bleef zetten. In november 2021 hebben we al een Boviswaarde bereikt, die ongeveer even hoog is als in de oertijd, waarin de achteruitgang begon. 

Duizenden lichtwezens, hoogbewuste zielen, die niet geincarneerd zijn in een menselijk lichaam, hebben hiervoor gezorgd. Daarmee is de vernietiging van de leefbaarheid op Aarde voorkomen en het voortbestaan van menselijk leven op Aarde veilig gesteld. Onze vrije wil is daarmee tijdelijk uitgeschakeld en moet weer in ere hersteld worden. We zullen dus als mensen op Aarde zelf moeten leren harmonieus met de Aardse hulpbronnen om te gaan. Met de klimaatverandering en met plagen van extreme droogte of wateroverlast, bosbranden en vulkaanuitbarstingen houdt Moeder Aarde ons deze les voor. 


'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'