'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'

GROEIEND BEWUSTZIJN
advisering, coaching, training, meditatie

HET CORONAVIRUS EN HET COLLECTIEF BEWUSTZIJN

Moeder Aarde levert ons de voedingsbodem voor een reeks van leerzame levens waarin ons bewustzijn kan groeien, maar door onze roofbouw zijn wij dat haar onmogelijk aan het maken. Einstein zei het al: een probleem kan niet worden opgelost met de denkwijze, die het veroorzaakt heeft. We kunnen het keren vanuit een nieuwe levensvisie, die ontstaat door in bewustzijn te groeien van de derde naar de vijfde dimensie van bewustzijn. Vanuit de Kosmos worden ons omstandigheden aangeboden, die deze groei kunnen bevorderen. De pandemie door het Coronavirus is daar een voorbeeld van, want die heeft de mensheid gestimuleerd om het collectieve bewustzijn te laten groeien over de drempel van de derde naar de vierde dimensie. Wij mensen zijn spirituele wezens en we hebben het allemaal in ons, tot het goddelijke toe. Spirituele groei is bewustwording van wat al in ons onderbewustzijn verborgen ligt. De sleutel vinden we in ons zelf. We hoeven er niets voor bij te leren. Het enige wat nodig is, is loslaten en afstand doen van de illusies van het Aardse rationele denken. En dan ons hart laten spreken. 

Sinds het begin van de Coronaviruspandemie is het Collectief Wereldbewustzijn veel sneller gaan groeien. In juli 2020 bereikte het de vierde dimensie en gaat nu in rap tempo door in de richting van de vijfde dimensie.

Wat kunnen we zelf doen?

Van het hoofd naar het hart

CORONA EN DE LEEFBAARHEID OP AARDE

De achteruitgang van de leefbaarheid op Aarde is al begonnen toen mensen voor het eerst op dezelfde plek gingen wonen en zelf gewassen op het land gingen telen. Vanaf dat moment zijn we langzamerhand vergeten, hoe afhankelijk we zijn van wat Moeder Aarde ons te bieden heeft. Het leefbaarheidsprobleem dateert dus al vanaf het Atlantische tijdperk. In onze huidige tijd is de achteruitgang de kritieke grens voor de volksgezondheid benaderd. Dit is meetbaar: op de schaal van Bovis is dat een waarde van 6.700. Dan sterven bijen en andere insecten en worden mensen vatbaar voor allerlei ziekten. 

De Coronacrisis heeft hierin een ommekeer gebracht. De eeuwenlange achteruitgang van de leefbaarheid op Aarde is sinds april van dit jaar tot staan gebracht en omgebogen naar een geleidelijke vooruitgang. Metingen van de Boviswaarden tonen dit aan, al zal het nog wel enige tijd duren voor we dat daadwerkelijk te zien krijgen in onze natuurlijke omgeving


'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'