'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'

GROEIEND BEWUSTZIJN
advisering, coaching, training, meditatie

1. De wet van Liefde. Heb jezelf en elkaar lief.

2. De wet van Gehoorzaamheid. We eisen nooit, maar vragen te gehoorzamen aan de opdrachten die we vanuit een hogere wereld krijgen.

3. De wet van Nederigheid. We mogen ons nooit laten voorstaan op een behaalde overwinning. Op aarde beroemen we ons graag op onze heldendaden.

4. De wet van Vrede. Dat is niet de oorlog vermijden door ermee te dreigen. Vrede is reinheid van geest. Vrede ligt in geweldloosheid.

5. De wet van Barmhartigheid. Hoeveel misdaden iemand ook heeft begaan, als hij zich ongelukkig voelt, zullen wij hem met erbarmen behandelen.

6. De wet van Arbeid. Het is een misverstand dat in de geestelijke wereld de hele dag wordt gezongen en gebeden. Niets is minder waar, want er wordt hard gewerkt. Niet werken leidt tot geestelijke eenzaamheid. Werken heeft wel een andere functie dan op aarde, want het lichaam in de geestelijke wereld is niet grondstoffelijk, maar van een verfijnde etherische substantie. Men kan zich er ook met een grote snelheid in verplaatsen en wordt door muren niet tegen gehouden. De arbeid bestaat uit leren en onderwijzen.


'LEREN JE EIGEN KRACHT TE ONTDEKKEN'